2021.03.01.

Kedves Szülők! Mostanában kell dönteni arról, hogy az első osztályt szeptemberben megkezdő gyermek a hit-és erkölcstan tantárgy keretén belül hittant tanuljon-e, vagy etikát? Ez a kisfilm talán segít a döntésben: https://www.youtube.com/watch?v=fXqZoDlb4Uk